Breddeidrett (IDR06‑03)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Breddeidrett 1140 timer
Breddeidrett 2140 timer
Breddeidrett 3140 timer