Breddeidrett (IDR06‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter breddeidrett 2

 • utforske
  ulike aktiviteter og utvikle
  og vise ferdigheter i et utvalg av disse
 • bruke
  treningsformer, metoder og øvelser for å utvikle
  ferdigheter i basistrening som er relevante for noen utvalgte aktiviteter
 • utforske
  og bruke
  lek- og rytmiske aktiviteter som trening
 • planlegge
  og praktisere helsefremmende trening ut fra egen helsetilstand og forutsetninger
 • gjøre rede for
  sammenhengen mellom trening og egen helse
 • utøve forpliktende samarbeid og respektfull atferd
 • bygge gode relasjoner og bidra til et godt læringsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering