Breddeidrett (IDR06‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter breddeidrett 2

  • utforske ulike aktiviteter og utvikle og vise ferdigheter i et utvalg av disse
  • bruke treningsformer, metoder og øvelser for å utvikle ferdigheter i basistrening som er relevante for noen utvalgte aktiviteter
  • utforske og bruke lek- og rytmiske aktiviteter som trening
  • planlegge og praktisere helsefremmende trening ut fra egen helsetilstand og forutsetninger
  • gjøre rede for sammenhengen mellom trening og egen helse
  • utøve forpliktende samarbeid og respektfull atferd
  • bygge gode relasjoner og bidra til et godt læringsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering