Breddeidrett (IDR06‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter breddeidrett 1

  • gjennomføre et allsidig utvalg aktiviteter og vise ferdigheter i noen av disse
  • beskrive og vise ferdigheter i utvalgte treningsformer, metoder og øvelser i basistrening
  • gjennomføre lek- og rytmiske aktiviteter
  • forklare sammenhengen  mellom trening og helse
  • utforske variert helsefremmende trening
  • vise evne til forpliktende samhandling og respektfull atferd
  • medvirke til å bygge gode relasjoner og inkludere andre

Underveisvurdering

Standpunktvurdering