Breddeidrett (IDR06‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter breddeidrett 1

 • gjennomføre
  et allsidig utvalg aktiviteter og vise ferdigheter i noen av disse
 • beskrive
  og vise ferdigheter i utvalgte treningsformer, metoder og øvelser i basistrening
 • gjennomføre
  lek- og rytmiske aktiviteter
 • forklare sammenhengen  mellom trening og helse
 • utforske
  variert helsefremmende trening
 • vise evne til forpliktende samhandling og respektfull atferd
 • medvirke til å bygge gode relasjoner og inkludere andre

Underveisvurdering

Standpunktvurdering