Aktivitetslære (IDR01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter aktivitetslære 2

  • anvende forpliktende samarbeid og fair play
  • utvikle ferdigheter og gjennomføre målrettet trening i et variert utvalg av idretter fra ulike miljøkategorier
  • reflektere over erfaring fra turer og aktiviteter
  • utforske og vise allsidighet i lek og aktiviteter i ulike miljøkategorier
  • utvikle fysiske, psykiske og koordinative egenskaper gjennom målrettet trening
  • gjennomføre treningsplaner og reflektere over betydningen av målrettet trening
  • planlegge, gjennomføre og vurdere tur med og uten overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider, hvor naturopplevelsen står sentralt
  • utvikle og anvende basisferdigheter i friluftsliv på en hensiktsmessig og bærekraftig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering