Aktivitetslære (IDR01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier