Vg3 heismontørfaget (HEI03‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Hoveddeler, komponenter og utstyr

Fagmessig utførelse

Sikkerhet

Energi og miljø

Kommunikasjon