Vg3 heismontørfaget (HEI03‑02)
Vurderingsordning

Sluttvurdering