Vg3 heismontørfaget (HEI03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier