Vg3 helsearbeiderfaget (HEA03‑03)
Fagets relevans og sentrale verdier