Fagenes relevans og sentrale verdierFysikk (FYS01‑02)