Fremmedspråk (FSP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå I

 • lytte til og forstå
  enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
 • delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
 • muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant
 • lese og forstå
  tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emner
 • skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten hjelpemidler
 • bruke
  enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
 • bruke
  relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen
 • utforske
  og beskrive
  levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
 • utforske
  og beskrive
  kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gi uttrykk for egne opplevelser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering