Kjennetegn på måloppnåelse – fremmedspråk nivå I

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i fremmedspråk (FSP01-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Tilpasse kjennetegnene til ulike fremmedspråk

Læreplanen i fremmedspråk har en tydelig kobling til CEFR, men kjennetegnene må tilpasses fremmedspråket det gis opplæring i. For fransk, italiensk, portugisisk, spansk, tegnspråk og tysk er kjennetegn på nivå I utarbeidet fra et forventet kompetansenivå som tilsvarer A1 i CEFR. I andre europeiske språk med opplæring der CEFR kan være et relevant verktøy (de samiske språkene, finsk og russisk), tar det noe lengre tid å oppnå A1. Lærere må derfor ikke forvente at elevene kommer opp på dette nivået etter opplæring i fremmedspråk nivå I. CEFR nivå A1 brukes for alle karakterer i fremmedspråk I. For andre ikke-europeiske språk med opplæring (arabisk, japansk, kinesisk og urdu) gjelder ikke koblingen til CEFR i kjennetegnene under.

Nivå A1 beskrives som følgende i CEFRs global skala: Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov skriftlig og muntlig. Kan presentere seg selv og andre, og kan stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. staden der en bor, ting en eier, venner og kjente. Kan delta i en samtale på en enkel måte dersom samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven forstår og gjør rede for deler av innholdet i enkle, muntlige tekster. Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og noen detaljer i enkle, muntlige tekster. Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og de fleste detaljene i enkle, muntlige tekster.
Eleven deltar i svært enkle samtaler med stort sett forståelig uttale, i noen grad tilpasset situasjonen. Eleven deltar i enkle samtaler med forståelig uttale, stort sett tilpasset situasjonen. Eleven deltar i enkle samtaler med forståelig uttale, tilpasset situasjonen.
Eleven bruker noen få vanlige ord og grunnleggende språkstrukturer muntlig og det er stort sett mulig å forstå hva eleven mener. Eleven bruker noen vanlige ord og grunnleggende språkstrukturer muntlig stort sett korrekt, men eleven gjør elementære feil. Eleven bruker en del vanlige ord og uttrykk og grunnleggende språkstrukturer muntlig stort sett korrekt, men eleven kan gjøre elementære feil.
Eleven forstår og gjør rede for deler av innholdet i enkle, skriftlige tekster. Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og noen detaljer i enkle, skriftlige tekster. Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og de fleste detaljene i enkle, skriftlig tekster.
Eleven bruker noen få vanlige ord og grunnleggende språkstrukturer skriftlig og det er stort sett mulig å forstå hva eleven mener. Eleven bruker noen vanlige ord og grunnleggende språkstrukturer skriftlig stort sett korrekt, men eleven gjør elementære feil. Eleven bruker en del vanlige ord og uttrykk og grunnleggende språkstrukturer skriftlig stort sett korrekt, men eleven kan gjøre elementære feil.
Eleven viser noe interkulturell kompetanse gjennom kjennskap til levemåter og kultur i områder der språket snakkes. Eleven viser interkulturell kompetanse gjennom kjennskap til og noen refleksjoner rundt levemåter og kultur i områder der språket snakkes. Eleven viser interkulturell kompetanse gjennom bred kjennskap til og refleksjoner rundt levemåter og kultur i områder der språket snakkes.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!