Fremmedspråk (FSP01‑03)
Fagets relevans og sentrale verdier