KjerneelementerFremmedspråk (FSP01‑02)

Kommunikasjon

Interkulturell kompetanse

Språklæring og flerspråklighet

Språk og teknologi