Fremmedspråk (FSP01‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

For 8. trinn og 9. trinn

For 10. trinn

For vg1

For vg2

Delvis utgått

Kommende versjon

For vg3

Utgåtte versjoner

Delvis utgått