Gyldighet og innføringFremmedspråk (FSP01‑02)

Gjeldende versjon

For 8. trinn og 9. trinn

For Vg1

For 10. trinn

For Vg2

For Vg3

Kommende versjon

For 10. trinn

For Vg2

For Vg3

Utgåtte versjoner

For 8. trinn og 9. trinn

For Vg1