Fremmedspråk (FSP01‑02)
Gyldighet og innføring

Denne læreplanen er ikke lenger gyldig

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått