Fremmedspråk (FSP01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier

Denne læreplanen er ikke lenger gyldig