Fagets relevans og sentrale verdierFremmedspråk (FSP01‑02)