Vg3 fiske og fangst (FFA03‑03)
Vurderingsordning

Sluttvurdering