Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
DTH1001Produktutvikling og skapande prosessar
DTH1002Materiale og teknikkar
DTH1003Tverrfagleg eksamen, handverk, design og produktutvikling, privatistar