Anleggsrøyrleggjarfaget (ARL03‑01)
Kjerneelement

Ingen valde

Grøfter og røyrlegging

Drikkevatn, avløpsvatn og overvatn

Dokumentasjon, drift, vedlikehald og kvalitetsstyring

Helse, miljø og sikkerheit