Anleggsrøyrleggjarfaget (ARL03‑01)
Fagrelevans og sentrale verdiar