Vg2 arbeidsmaskiner (AMK02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter reparasjon og vedlikehold

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  arbeidsoppgaver knyttet til reparasjon og vedlikehold av anleggs-, landbruks-, truck- og liftmaskiner og tilhørende utstyr
 • utføre periodisk ettersyn og forebyggende vedlikehold av arbeidsmaskiner og utstyr
 • demontere og montere maskinkomponenter ved å velge og
  bruke
  verktøy, utstyr, deler og arbeidsmetoder ut fra sikkerhetskrav og fabrikantens tekniske dokumentasjon
 • bruke
  digitalt verktøy til feilsøking, kalibrering og oppdatering av en arbeidsmaskin
 • velge og utføre ulike reparasjonssveisings- og sammenføyningsmetoder ut fra prosedyrer og standarder
 • demontere og montere motorkomponenter og forklare oppbygningen og virkemåten til ulike motortyper
 • beskrive
  oppbygningen og virkemåten til etterbehandlingssystemer for avgasser fra forbrenningsmotorer
 • utføre service på komfort- og klimaanlegg i henhold til prosedyre og sikkerhetshensyn
 • beskrive
  oppbygningen og virkemåten til systemer og komponenter i drivverk, styring og bremser
 • bruke
  skjemaer for elektrisitet og hydraulikk for å måle grunnleggende elektriske og hydrauliske størrelser og
  vurdere
  måleresultatet opp mot teknisk litteratur
 • forklare oppbygningen og virkemåten til hydraulikk og trykkluftsystemer og utføre trykkmålinger og justeringer
 • identifisere og
  gjøre rede for
  egenskaper ved og bruksområder for oljer og væsker som brukes i arbeidsmaskiner og utstyr ut fra teknisk dokumentasjon
 • vurdere
  og
  reflektere
  over sikkerhetstiltak ved reparasjoner på elektrisk drevne, gass- og hydrogendrevne arbeidsmaskiner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering