Vg3 akvakulturfaget (AKV03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier