Vg3 akvakulturfaget (AKV03‑02)
Kjerneelementer

Drift av akvakulturanlegg

Akvakulturorganismers biologi

Bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr

Sikkerhet og kvalitet