Foredrag: Språklig mangfold

Foredrag med Veslemøy Rydland, professor ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Foredraget er for alle ansatte i barnehager.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvordan forstår vi språklig mangfold?

  2. På hvilken måte jobber vi med å være bevisste på at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen?

  3. Hvordan jobber vi med å invitere barna til å bruke språket aktivt?

  4. Har samtalene under måltidet eller i garderoben en viss varighet der den voksne følger opp det barnet sier med ny informasjon og nye spørsmål om temaet?

  5. For å utvikle alle sidene ved språket er det viktig å benytte forskjellige språklige aktiviteter i barnehagen. Hvordan jobber vi med dette i vår barnehage?

Rammeplan for barnehagen