Foredrag: Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Foredrag med professor Kjell Åge Gottvassli, professor ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Foredraget er for alle ansatte i barnehager.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva betyr det for oss å være en lærende organisasjon?
  • Hvordan arbeider vi med lek, læring, omsorg og danning i barnehagen?
  • Hva tenker vi om progresjon i arbeidet?
  • Hvordan får vi til barns og foreldres medvirkning i planarbeidet?
  • Hvordan jobber vi med dokumentasjon, refleksjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet?
  • Hva betyr endringskultur for oss og hvordan jobber vi med dette i vår barnehage?
Rammeplan for barnehagen