Webinar: Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Webinar med professor Kjell Åge Gottvassli, professor ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Webinaret er for alle ansatte i barnehager og varer i 7 minutter.

For å se filmen med tekst, klikker du på symbolet "CC" nederst til høyre i bilderammen, og velger språket du ønsker. Vi jobber med å få på plass teksting på lulesamisk og sørsamisk.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva betyr det for oss å være en lærende organisasjon?
  • Hvordan arbeider vi med lek, læring, omsorg og danning i barnehagen?
  • Hva tenker vi om progresjon i arbeidet?
  • Hvordan får vi til barns og foreldres medvirkning i planarbeidet?
  • Hvordan jobber vi med dokumentasjon, refleksjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet?
  • Hva betyr endringskultur for oss og hvordan jobber vi med dette i vår barnehage?

Kommentarer

Har du kommentarer eller vil du diskutere innholdet i webinaret med flere? Vi tester hvordan det kan fungere å la diskusjonen gå videre på Facebook.

Gi også gjerne kommentarer om hvordan webinaret fungerer slik at vi i Udir kan ta det med oss i videre arbeid med å lage webinarer for barnehager.

Flere webinarer

Se oversikt over flere webinarer som blir publisert i år.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!