Samarbeid mellom barnehagen og barnevernet

Mange barnehageansatte opplever det som vanskelig å melde en sak til barnevernet.

Det viktigste formål med denne veilederen er å bidra til at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig. Veilederen tydeliggjør barnehagens opplysningsplikt til barneverntjenesten og barnevernets tilbakemeldingsplikt til barnehagen.