Omsorg

Lag plakat

Reflekter sammen og lag plakat om omsorg i deres barnehage.
Nynorskversjon

Omsorg

Hvorfor er dette viktig?

Hva gjør vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan