Film: Kjønn og likestilling

Målet om at begge kjønn skal ha like muligheter betyr ikke at jenter og gutter skal bli like eller at noe eventuelt skal tas bort. Det handler om å utvide handlingsrommet og gi flere muligheter, og at forventninger vi har til kjønn ikke skal begrense barn.

Refleksjonsspørsmål før dere ser filmen

  • Hvordan vil dere beskrive dagens samfunn med tanke på kjønnsroller? 

Refleksjonsspørsmål etter at dere har sett filmen

  • Hva er grunnen til at barnehagen har i oppgave å bidra med en motvekt til samfunnets forventninger?
  • Hvilke holdninger kommer til syne i vår barnehage? Drøft og beskriv!
  • Private versus profesjonelle holdninger – hva tenker dere om dette?
  • Hva tenker dere når dere hører begrepet “tradisjonelle kjønnsroller”?
  • Hvordan jobber dere med barnas fargevalg og aktivitetsvalg? (se filmklippet fra 3:11)
  • Tenk på situasjoner i hverdagen der du har gjort “kjønnsrelaterte avgjørelser”. Hva skjedde/ hva gjorde du?
Rammeplan for barnehagen