Fagprat om barnehagens fagområder

Når fagområdene i rammeplanen skal bli til konkret hverdag for barna i barnehagen, krever det langsiktig og systematisk arbeid. 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Rammeplan for barnehagen

De syv fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barna bør oppleve arbeidet med fagområdene som en meningsfull og morsom del av hverdagen i barnehagen. Barnas interesser og engasjement skal være utgangspunkt for arbeidet.

Hver barnehage har sitt unike utgangspunkt. Se hvordan Nordby barnehage planlegger og tilrettelegger for å jobbe med fagområdene i sammenheng.

Barnas lek er utgangspunktet

Barnas lek er et viktig grunnlag for å jobbe med fagområdene, og å se dem i sammenheng. Men hvordan kan dere ta utgangspunkt i barnas opplevelsesverden? Hva er barna opptatt av, og hva opplever de som meningsfullt? Har barnehagens organisering noe å si? Vi har spurt en pedagogisk leder, en styrer og en forsker om hva de tenker rundt dette.

Pedagogisk leder

Styrer

Forsker

Fagprat om arbeid med fagområdene

Pedagogisk leder Hanne Irene Erikstad, barnehagestyrer Lene Øye Svendby og stipendiat Mona Nicolaysen møtes til en samtale om å jobbe med fagområdene i barnehagen. Hva tenker de om hvordan dere som jobber i barnehagen kan sikre at fagområdene sees i sammenheng? Hvordan la barna lede an arbeidet? Og hvordan få med alle fagområdene inn i det barna er opptatt av? Vi håper at samtalen kan bidra til refleksjon, inspirasjon og diskusjon.