Film: Barnehagens fagområder

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følge rammeplanen skal barnehagen se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

  • Hvordan sørger vi for at barnas lek er grunnlag for arbeidet med fagområdene? Hvordan kommer dette til uttrykk i planer og i løpet av barnehagehverdagen?
  • Hvordan legger vi til rette for undring, utforsking og skapende aktiviteter i arbeidet med alle fagområdene?
  • Hvordan sikrer vi barns medvirkning i arbeidet med fagområdene?
  • Hvordan møter vi barns initiativ i våre planlagte hverdagsaktiviteter?
  • Hvordan sikrer vi progresjon i innholdet og i valg av arbeidsmåter og materialer?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!