Leppe-kjeve-ganespalte

Barn og elever med leppe-kjeve-ganespalte kan ha utfordringer med talespråkutviklingen. Derfor trenger de ekstra språkstimulering i barnehagen og på skolen. 

Dere som jobber i barnehager og skoler bør vite hva som kjennetegner leppe-kjeve-ganespalte, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.