Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker

Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker rammer brått, og vanskene kan føre til store endringer i livet. 

Dere som jobber i barnehager og skoler bør vite hva som kjennetegner ervervede kommunikasjonsvansker, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.