Barnehageeier

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring.

Barnehageeieren kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold, jf. barnehageloven § 2 åttende ledd. Barnehageeierens lokale tilpasning bør fremgå av barnehagens vedtekter.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan barnehageeier og barnehagen samarbeide om å gi barna et barnehagetilbud av god kvalitet?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!