Læremidler oversatt til ukrainsk

Flere læremidler er oversatt til ukrainsk/russisk med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder både trykte og digitale læremidler. 

Alle læremidlene er gratis tilgjengelig i tre år, altså ut skoleåret 25/26 med mindre noe annet er spesifisert.

Utdanningsdirektoratet godkjenner ikke læremidler. Tilbydere har, gjennom egenerklæring, oppgitt at de møter lovkrav knyttet til eksempelvis personvern og universell utforming. Det er opp til hver enkelt skoleeier å vurdere læremidlene for eget bruk.

Skolekassa fra NAFO

I tillegg til disse læremidlene har NAFO utvidet Skolekassa med lenker til læringsressurser på ukrainsk. Skolekassa inneholder lenker til ressurser som er godt egnet for nyankomne og elever med norsk som andrespråk.