Hva gjør jeg hvis barnet mitt mobber andre?

Det kan være vanskelig å få beskjed om at barnet ditt mobber eller plager andre. Men hold hodet kaldt og ikke avvis den som forteller deg det. 

 Her er noen råd:

  • Snakk rolig med barnet ditt og lytt til hva det har å si. Kjefting fungerer dårlig.  
  • Still oppfølgende spørsmål som "Hva synes du bør gjøres med dette?", eller "Hvorfor baksnakker du andre?".
  • Vær tydelig på at mobbing og plaging ikke er akseptert, og forsøk å forklare hvordan den som blir mobbet, kan ha det. 
  • Forsøk å finn ut hvorfor barnet ditt mobber eller plager andre. Det kan være ulike grunner til det. Kanskje hun eller han ikke har det så bra selv heller.
  • Samarbeid med skolen/barnehagen og be om et møte. 
  • Be barnet ditt si unnskyld. Hvis det er behov for det, hjelp barnet ditt til å forstå hva en unnskyldning betyr og snakk om hvordan hun eller han kan gjøre det godt igjen.