Kjennetegn på måloppnåelse – samisk fordypning

Kjennetegnene på måloppnåelse som gjelder ny læreplan i fordypning i samisk (SFS02-02) er under arbeid og er ennå ikke tilgjengelig. Kjennetegnene er veiledende.