Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (NOR09-04). De er veiledende for standpunktvurdering.