Kjennetegn på måloppnåelse – kvensk eller finsk som andrespråk

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01-01). De er veiledende for standpunktvurdering.