Hva er nytt i samisk som førstespråk

Faget legger opp til at elevene får kompetanse både i språk og tekst, og kunnskaper om ulike temaer som gjelder språklige forhold, for å kunne bygge på dette i videre læring og arbeidsliv.

Faget samisk som førstespråk er både et språkfag og et danningsfag. Faget skal skape trygge språkbrukere som kan bruke sin samiskspråklige kompetanse både i skole, arbeidsliv og demokratiske prosseser i samfunnet. Det skal gi elevene både muntlig og skriftlig kompetanse til bruk innen ulike områder. Faget har utgangspunkt i og bygger på samisk språk, kultur og verdier, uavhengig av hvilket av de samiske språkene elevene får opplæring i.

Elevene med samisk som førstespråk har varierte opplæringsvilkår, med ulik grad av opplæring på samisk i andre fag. Opplæringa blir også gitt på ulike måter. For å kunne gi elevene best mulig opplæring, må den tilrettelegges slik at elevene får opplæring etter sterke språkopplæringsmodeller. Faget legger opp til at elevene får kompetanse både i språk og tekst, og kunnskaper om ulike temaer som gjelder språklige forhold, for å kunne bygge på dette i videre læring og arbeidsliv.

Kompetansemålene åpner for å gi lærerne valgfrihet innen ulike temaer, og gjør det mulig å legge til rette for dybdelæring uansett hvilket samisk språk elevene får opplæring i. Elevene vil i framtida også behøve å ha kompetanse til å bruke ulike tekniske og digitale ressurser i kommunikasjon, faglig arbeid og sosiale relasjoner. Nye løsninger gir også nye muligheter til å skape tekster med ulike former og på ulike medier, og læreplanen er lagt opp slik at det skal være mulig å forme både papirbaserte og digitale tekster.