Hva er nytt i samfunnskunnskap og samfunnskunnskap samisk?

I læreplanen er det lagt vekt på at elevene skal få grunnlag til å bli aktive, engasjerte og kritisk tenkende medborgere med forståelse og respekt for seg selv og andre, og forståelse for samfunnet de lever i.

Læreplanen har færre og mer åpne kompetansemål, men med en tydeligere vekt på at elevene skal utvikle samfunnskunnskaplig kompetanse. På denne måten legger læreplanen bedre til rette for å forstå sammenhenger i faget og dybdelæring, og gir lærere og elever et større handlingsrom til å velge innhold og hendelser som kan være dagsaktuelle, relevante og som motiverer for læring. Tema som bedriftsøkonomi er tatt ut av læreplanen.

 Læreplanen legger til rette for aktive og deltakende elever, som tilegner seg kunnskaper og ferdigheter slik at elevene utvikler kompetanse som vil være viktig for deres videre samfunns- og arbeidsliv. Innholdet og handlingsrommet i læreplanen gjør at læreplanen er like relevant for elever ved studieforberedende- som ved yrkesfaglig utdanningsprogram. I tillegg er den framtidsrettet og skal gi elevene kompetanse slik at de kan bidra til ei bærekraftig samfunnsutvikling.