Kva er nytt i matematikk?

Elevane skal bli gode problemløysarar og forstå korleis matematikk heng tett saman med andre fag.

I læreplanen er det lagt vekt på at elevene skal bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger i, og mellom fagets kunnskapsområder og andre fags kunnskapsområder. Det er disse sammenhengene som legger til rette for dybdelæring og forståelse i faget. Faget legger også til rette for at elevene skal utforske matematikken og kommunisere om den. Læreplanene knytter seg tett til elevenes hverdag og skal forberede dem på et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

I læreplanen er det kompetansemål etter hvert trinn fordi det blir tydeligere hva elevene skal lære når. Læreplanen sørger for at det blir færre emner per trinn slik at alle elever får tid og anledning til å lære seg disse godt.

I læreplanen er algoritmisk tenkning synliggjort fordi dette er en viktig problemløsningsstrategi. Når elevene bruker programmering til å utforske og løse problemer, kan det være et godt verktøy for å utvikle matematisk forståelse. Kompetansemåla må lesast og jobbast med i lys av tekstane i Om faget. Algoritmisk tenking er omtalt i kjerneelementet "Utforsking og problemløysing. Fleire av kompetansemåla i matematikk 1P kan være eigna for å nytte programmering. Eit tips kan vere å slå på koplingar for å kunne sjå forslag til samanhengar i læreplanen. 

I matematikk 1P-Y kan nokre kompetansemål vere eigna for å nytte programmering, men det er ikkje eit krav at elevane skal kunne nytte programmering.

Vi gjer og merksam på at 1P og 1P-Y er ein del av fellesfaget matematikk (1–10, P, T og 2P) og at dei ulike læreplanane for fellesfaget matematikk deler nokre tekstar.

De viktigste endringene i matematikk er også oppsummert i denne filmen.