Hva er nytt i kvensk eller finsk som andrespråk

Kunnskap om samfunnets språklige og kulturelle mangfold skal gi elevene innsikt i kvenske eller finske uttrykksformer og tradisjoner.

Navnet på læreplanen er endret fra «Finsk som andrespråk» til «Kvensk eller finsk som andrespråk». Dette innebærer at det er én felles læreplan for kvensk og finsk som andrespråk, og at det er mulig å velge opplæring i enten kvensk eller finsk språk. Elevene skal både utvikle språkkompetanse og forståelse for kulturelt mangfold i nordområdene.

Læreplanen legger til rette for utforskende og kreative læringsprosesser for å skape en bevissthet om egen språklæring og identitet. Kunnskap om samfunnets språklige og kulturelle mangfold skal gi elevene innsikt i kvenske eller finske uttrykksformer og tradisjoner. Faget skal bidra til at elevene opplever at det å kunne flere språk er en ressurs.

Det er gjort tydeligere prioriteringer i faget for å styrke språkopplæringen. Kvensk/norskfinsk kultur og samfunn er prioritert, og dette blir synliggjort som eget kjerneelement. Det er betydelig færre kompetansemål enn i gjeldende læreplan. Dette er for å prioritere utviklingen av elevenes språklige og kulturelle kompetanse, for å legge til rette for lokalt handlingsrom, og mulighet for tilpasning til enkeltelever og elevgrupper.

Det er også en endring i standpunktvurdering etter 10. trinn: én karakter som uttrykker elevenes samlede kompetanse.