Hva er nytt i historie?

Historiebevissthet og forståelse for historiske sammenhenger har fått en sentral plass i læreplanen i historie. En mer metodisk tilnærming til hvordan elevene skal lære faget er også en viktig endring, som skal legge til rette for dybdelæring.

Læreplanen legger opp til at elevene skal utvikle historiebevissthet og se sammenhenger i fortiden. Slik skal elevene også utvikle forståelse for at de selv er historieskapt og historieskapende, og kunne se fortidens relevans for nåtiden og framtiden.

Læreplanen legger også opp til at elevene skal se hendelser i fortiden fra ulike perspektiver og utvikle forståelse for menneskers utfordringer og handlinger i fortiden. Videre legger læreplanen opp til at elevene skal ha en utforskende og nysgjerrig tilnærming til historien, samtidig som de utvikle kildekritisk bevissthet.

I læreplanen er det gjort flere grep for å legge til rette for dybdelæring, blant annet gjennom arbeid med noen historiske hovedspørsmål. Disse spørsmålene skal hjelpe elevene å se sammenhengene mellom ulike historiske epoker og få en grundigere forståelse av historisk begreper og fenomener, samtidig som elevene opparbeider seg innsikt i og oversikt over viktig historisk innhold, temaer og perioder.

De viktigste endringene i historie er også oppsummert i denne filmen.