Hva er nytt i duodji?

Læreplanen legger vekt på formidling av tradisjonell kunnskap og det praktisk skapende arbeidet er i sentrum for elevenes læring.

Duodji/duodje/duedtie-faget tar utgangspunkt i naturmaterialer, uttrykkstrang og tradisjonskunnskap. Vi har lagt vekt på at faget skal bygge på et bærekraftig naturgrunnlag. Faget skal bidra til at elevene får bevisste holdninger til miljø og samfunn, og til å ivareta samfunnets framtidige behov.

Elevene skal få mulighet til å utvikle materiell og visuell kunnskap, og forholdet mellom mennesker, natur og ulike miljøer skal være synlig i faget. Planen legger vekt på kunnskapsoverføring mellom generasjoner både når det gjelder selve duodji/duodje/duedtie-faget og fagets terminologi. Formidling av tradisjonell kunnskap er sentralt i planen.

Det praktisk skapende arbeidet er i sentrum for elevenes læring. Dette kommer til syne ved at alle kompetansemål har en aktiv praktisk og skapende del. Faget skal forberede elevene på et hverdags- og arbeidsliv som stiller krav til både praktiske ferdigheter, kompetanse i kreative prosesser og evne til å ta miljøbevisste valg. Dette vil også være viktig for dem i forbindelse med deres medvirkning i kultur- og samfunnsutvikling.