Hva er nytt i drama og rytmikk?

I drama og rytmikk-faget skal elevene lære å uttrykke seg på ulike måter. 

Elevene skal få mulighet til å utfolde seg, være kreative og skape egne uttrykk. Læreplanen vektlegger at elevene skal ivareta og utvikle sin kulturelle og flerspråklige identitet.

Progresjonen i planen er lagt opp slik at elevene først leker, utforsker og blir kjent med ulike elementer i faget. Så får de mulighet til å utvikle, reflektere over og bruke det de har lært til å sette sammen og skape egne uttrykk.

Sammenhengen mellom kompetansemålene er tydeligere, slik at de lettere kan kombineres. Kompetansemålene gir læreren handlingsrom til å tilpasse opplæringen til den enkelte elevens forutsetninger og behov.