Retting i Læreplan i vg3 maritim elektriker – opplæring i skole

Rettingen gjelder læreplanen med kode MEL03-02.

Læreplanen ble publisert med en feil i teksten om vurderingsordning for programfaget organisasjon og ledelse. Teksten er nå rettet opp i læreplanen.

Teksten var: "Organisasjon og ledelse: Eleven skal ha én standpunktkarakter. Eleven vurderes til bestått / ikke bestått."

Teksten er rettet til: "Organisasjon og ledelse: Eleven skal ha én standpunktkarakter."

Se læreplanen