Retting i læreplan i stillasbyggerfaget

Rettingen gjelder læreplanen med kode SBF03-01.

Teksten om vurderingsordning fra høringen av læreplanen var ved en inkurie blitt erstattet av tilsvarende tekst for byggdrifterfaget.

Teksten var: «Opplæringen i byggdrifterfaget skal avsluttes med en fagprøve. Alle skal opp til fagprøven, som skal gjennomføres over minst to virkedager.»

Teksten er rettet til: «Opplæringen i stillasbyggerfaget skal avsluttes med en fagprøve. Alle skal opp til fagprøven, som skal gjennomføres over minst fem virkedager.»

Se læreplanen