Endring i Læreplan i vg3 frisørfaget

Endringen gjelder læreplanen med kode FRI03-02.

Læreplanen ble publisert med en feil i teksten om vurderingsordning. Endringen er gjort på bakgrunn av en høring i november/desember 2022 og trer i kraft omgående.

Teksten var: Alle skal opp til svenneprøven, som skal gjennomføres over ti virkedager.

Teksten er rettet til: Alle skal opp til svenneprøven, som skal gjennomføres innenfor en tidsramme på åtte til ti virkedager.

Se læreplanen