Lærerpool

Lærerpoolen er lagt ned. Systemløsningen er tatt vare på, og dersom situasjonen igjen krever det, vil den bli raskt bli gjort aktiv igjen.

Den store tilstrømmingen av asylsøkere høsten 2015 gjorde det nødvendig med en rekke ekstraordinære tiltak. Et av disse var at Utdanningsdirektoratet organiserte en lærerpool for å mobilisere lærerkrefter til en frivillig innsats der det var et ekstra behov. Utdanningsdirektoratet takker alle de mer enn 1700 som meldte seg til å gjøre en innsats.

Tilstrømmingen av asylsøkere er nå på et historisk lavt nivå, og dette tiltaket er derfor ikke lengre aktivt. Systemløsningen er tatt vare på, og dersom situasjonen igjen krever det, vil den bli raskt bli gjort aktiv igjen. Vi håper i tilfelle på en like positiv reaksjon som forrige gang!