Prinsipper for lærende møter

Det kan være vanskelig å utvikle arbeidsformer som engasjerer og involverer ansatte i kvalitetsarbeidet. Derfor er det viktig at ledere bruker metoder som skaper engasjement og kreativitet.

Her er noen grunnleggende prinsipper for å skape lærende møter.  

Møter som engasjerer