Metoder for lærende møter

Lærende møter er et godt utgangspunkt når dere jobber med utvikling av praksis og kultur. 

Det finnes mange ulike metoder for lærende møter i barnehage, skole, SFO, PP-tjenesten og fag- og yrkesopplæring. Under ser dere noen eksempler som kan være til inspirasjon.